Акції

Акція. Квітень Перше звернення під 0,01%

Які умови отримання першої позики під 0.01%?

При першому зверненні за грошима в наш Ломбард клієнти можуть скористатися спецпропозицією і оформити пільгову позику під 0.01%. У цьому випадку позичальнику доведеться повернутися компанії повністю ту суму, яку він отримав + мінімальний відсоток за користування.

Пільгова позика надається клієнтам тільки якщо вони повертають гроші у встановлений термін: не допускають прострочення і не користуються послугою пролонгації договору. У противному випадку на всю суму позики нараховуються відсотки по стандартним умовам.

Розмір першої позики під 0.01% не може перевищувати 5000 гривень. Остаточне рішення по загальній сумі позики приймається після оцінки застави, що надається.

Потенційним позичальникам рекомендується орієнтуватися на першу позику в розмірі не більше 2-5000 гривень на термін від 5 до 20 днів.

Зверніть увагу, акція не діє у разі часткового погашення та перезастави.

ПОВНІ УМОВИ АКЦІЇ

Ці Умови визначають порядок проведення акції «Перше звернення під 0,01%».

  1. Організатором акції є ПТ “ВАШ ЛОМБАРД” ТОВ “ФІН МАРКЕТ” І КОМПАНІЯ” далі за текстом – «Організатор».
  2. Строки проведення Акції. Акція проводиться з «1» квітня 2023 р. до «30» квітня 2023 р. включно.
  3. Місце проведення Акції. Акція проводиться на території України м. Київ.
  4. Учасники Акції.

4.1. До участі в Акції допускаються громадяни України, які досягли 18 (вісімнадцяти) років.

4.2. Учасниками акції визнаються користувачі сайту https://vashlombard.kiev.ua/, які виконали обов’язкові умови, описані у п. 5 цих Правил (далі – «Учасники»).

  1. Щоб стати Учасником Акції та отримати заохочення у вигляді пільгових умов надання позики у ПТ “ВАШ ЛОМБАРД” ТОВ “ФІН МАРКЕТ” І КОМПАНІЯ”  –  на період з «1» квітня 2023 р. до «30» квітня 2023 р. 5.1 В період дії Акції оформити позику.
  2. Пільгові умови (заохочення) щодо Акції та обмеження.

6.1. Акція не діє у разі часткового погашення позики та її прострочення.

  1. Прикінцеві положення Акції. 7.1. Інформація про проведення Акції та її умови розміщуються на інтернет-сайті компанії. 7.2. Організатор не несе відповідальності за незнання Учасником Умов Акції та за отримання від Учасників неповних та (або) некоректних контактних та (або) інших відомостей, необхідних з метою проведення Акції та надання пільгових умов щодо Акції. 7.3. Організатор залишає за собою право розміщувати додаткову інформацію про Акцію на сайті компанії. Умови Акції можуть бути змінені Організатором в односторонньому порядку, у тому числі Організатор має право достроково припинити проведення Акції. 7.4. Участь в Акції автоматично передбачає ознайомлення та згоду Учасника з цими Правилами. 7.5. У всьому, що не передбачено цими Правилами, Організатор та учасники керуються чинним законодавством України.