Акції

Акція. Липень – Відпочинь влітку від відсотків!

Відпочиньте влітку від відсотків!

Беріть участь у акції «Кредитні канікули!» і Вам не доведеться платити ПОВНУ % ставку за період з 01 липня 2023 р. до 31 липня 2023 р!

Для участі в акції необхідно:

1) оформити позику до 31 липня 2023 року;

2) при оформленні позики пред’явіть спеціалісту ломбардного відділення Ваш індивідуальний промокод.

Канікули починаються

УМОВИ!

Поверніть гроші вчасно. Промокод згоряє, якщо: піти у прострочення; або частково погасити позику, а також у випадку перезастави. Спеціальна пропозиція поширюється на ВСІХ клієнтів нашого ломбарду.

ПОВНІ УМОВИ АКЦІЇ

Ці Умови визначають порядок проведення акції «Кредитні канікули».

1. Організатором акції є ПТ “ВАШ ЛОМБАРД” ТОВ “ФІН МАРКЕТ” І КОМПАНІЯ” далі за текстом – “Організатор”.

2. Строки проведення Акції. Акція проводиться з «01» липня 2023 р. до «31» липня 2023 р. включно.

3. Місце проведення Акції. Акція проводиться на території України м. Київ.

4. Учасники Акції.

4.1. До участі в Акції допускаються громадяни України, які досягли 18 (вісімнадцяти) років.

4.2. Учасниками акції визнаються користувачі сайту https://vashlombard.kiev.ua, які виконали обов’язкові умови, описані у п. 5 цих Правил (далі – «Учасники»).

5. Щоб стати Учасником Акції та отримати заохочення у вигляді пільгових умов надання позики у ПТ “ВАШ ЛОМБАРД” ТОВ “ФІН МАРКЕТ” І КОМПАНІЯ” – 0.45% в день за користування позикою на період з «01» липня 2023 р. «31» липня 2023 р. необхідно: 5.1 В період дії Акції оформити позику 5.2 Активувати (ПРЕД’ЯВИТИ) промокод LP-2023  5.3 Отримати схвалення оцінювача на предмет застави 5.5. Отримати суму позики відповідно до умов 5.6 Сплатити суму позики та нарахованих відсотків у строки згідно з Договором позики.

6. Пільгові умови (заохочення) щодо Акції та обмеження.

6.1. Пільгові умови (заохочення) щодо Акції передбачають надання позики в ПТ “ВАШ ЛОМБАРД” ТОВ “ФІН МАРКЕТ” І КОМПАНІЯ” – під 0,45% в день за користування позикою. 6.2 Акція не діє у разі часткового погашення позики та її прострочення.

7. Прикінцеві положення Акції. 7.1. Інформація про проведення Акції та її умови розміщуються на інтернет-сайті компанії. 7.2. Організатор не несе відповідальності за незнання Учасником Умов Акції та за отримання від Учасників неповних та (або) некоректних контактних та (або) інших відомостей, необхідних з метою проведення Акції та надання пільгових умов щодо Акції. 7.3. Організатор залишає за собою право розміщувати додаткову інформацію про Акцію на сайті компанії. Умови Акції можуть бути змінені Організатором в односторонньому порядку, у тому числі Організатор має право достроково припинити проведення Акції. 7.4. Участь в Акції автоматично передбачає ознайомлення та згоду Учасника з цими Правилами. 7.5. У всьому, що не передбачено цими Правилами, Організатор та учасники керуються чинним законодавством України.