Новини

Юридичні основи робити ломбарду

В даний час діяльність усіх ломбардів на території країни здійснюється відповідно до законодавства України. Законодавство визначає ломбард як комерційну організацію, яка займається наданням позик, лише короткострокових, усім громадянам та зберіганням заставних речей протягом усього періоду застави, а також наданням консультаційно-інформаційних послуг. Ломбард може бути вузькоспеціалізованим (приймати під заставу тільки транспортні засоби, або ж швейцарський годинник), або універсальним (приймати будь-які цінні речі, які мають досить високу ліквідність).

Взаємини позичальника та позикодавця

Між позикодавцем (ломбардом) та позичальником (громадянином) укладається договір передачі ломбардом на зворотній основі позичальнику на обумовлений термін, грошову позику. При цьому позичальник одночасно виступає і заставником, передаючи ломбарду майно, що є предметом застави. Ломбард здійснює так само зберігання прийнятої під заставу речі, відповідно до умов договору зберігання, який був укладений з громадянином, що здає свою цінну річ ломбарду на зберігання. Громадянин у разі виступає і поклажедателем. При неповерненні позичальником усієї суми позики, забезпеченої заставою, ломбард має право продавати це майно на власний розсуд. І при цьому всі вимоги до позичальника погашаються, навіть якщо виручена від продажу сума виявиться меншою за суму застави.