Корзина
Без инкассации льготный срок хранения15 дней
УкраинаКиев а/я 36. Юриди́ческий а́дрес ул. Гната Юры, 9 офис 414.
+38093515-94-76
+38063612-40-62
+38050915-50-99
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
Киев. Ваш Ломбард.19 лет успешной работы на финансовом рынке Украины.
Корзина

ПАМ’ЯТКА клiэнта ломбарду

ПАМ’ЯТКА клiэнта ломбарду

На виконання вимог статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" перед укладенням договору про надання фінансових послуг

ПТ «ВАШ ЛОМБАРД» ТОВ «ФІН МАРКЕТ» і КОМПАНІЯ» ПОВІДОМЛЯЄ КЛІЄНТУ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ:

 

1) ОСОБА, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ:

а) Повне товариство «ВАШ ЛОМБАРД» ТОВ «ФІН МАРКЕТ» і КОМПАНІЯ», місце знаходження: 03148, м. Київ,  вул. Гната Юри, б. 9 оф. 414   , телефон 044 451-78-60, email: office@vashlombard.kiev.ua

СКАРГИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ: https://vashlombard.kiev.ua/partner_links. (електронного звернення) . А\с 36 м. Київ, 04201(звернення  поштою)

б) У ломбарді відсутня особа, яка надає посередницькі послуги.

в) Відомості про державну реєстрацію ломбарду: ЄДРПОУ 31403213, № 10727770021005565 від 06.03.2001 року.

г) Інформацію про ломбард включено  до державного реєстру фінансових установ згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг (або Держфінпослуг )  № 2900 від 03.12.2004 року, що підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію фінансової установи серія ЛД № 178 від 03.12.2004 року, срок чинності – безстрокове.

ґ) Право на надання фінансової послуги з надання коштів у позику у тому числі і на умовах фінансового кредиту підтверджується ліцензією, виданою згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2449 від 09.06.2017, строк чинності – безстрокова

д) Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання діяльності ломбардів:

до 30.06.2020 року – Національна  комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 01001, м. Київ,

вул. Б. Грінченка, 3, тел.: +38 (044) 234-39-46

з 01.07.2020 року  - Національний банк України,  м. Київ, вул. Інститутська, 9, тел.: 0 800 505 240 (для звернень громадян)

     2) ФІНАНСОВА ПОСЛУГА (загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат)

Фінансовою послугою є надання ломбардом фінансового кредиту  під заставу майна. За користування фінансових кредитом клієнт сплачує відсотки у розмірі визначеному в договорі згідно тарифів ломбарду.

Оскільки неможливо визначити конкретний розмір суми витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, повідомляємо порядок визначення таких витрат. Плата за користування кредитом визначається у відсотках та нараховується за кожен день користування кредитом - розмір  відсотка визначається договором. За порушення клієнтом строку виконання зобов’язань (прострочення) ломбард МОЖЕ стягувати додаткові відсотки (пені, тощо) ЗА УМОВИ, якщо це передбачено договором. Інших витрат при отриманні фінансової послуги в ломбарді – клієнт не несе.

ОПОДАТКУВАННЯ.   Фінансово-кредитна операція (отримання – повернення клієнтом фінансового кредиту) – не передбачає для клієнта податкового навантаження.

У випадку примусової реалізації майна клієнта, що виступало предметом застави за договором, якщо сума реалізації майна перевищує суму заборгованості перед ломбардом та клієнт звернувся до ломбарду з метою отримання суми перевищення - згідно чинного законодавства, фінансова установа зобов’язана  утримати з цих коштів  податок з доходів фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%, що призведе до зменшення цієї суми  на суму податків.

 

3) ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

а) Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Одностороння відмова клієнта від договору – допускається тільки для договорів про споживчий кредит, для інших договорів фінансового кредиту – право на таку відмову (або його відсутність) передбачається положеннями договору.

б) Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору. Право на відмову від договору може бути використне  протягом 14 днів з дати його укладання - для споживчих кредитів, для інших - передбачається положеннями договору.

в) Мінімальний строк дії договору  становить 1дн

г) Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій. Розірвання  договору  допускається лише за згодою його сторін (якщо інше не встановлено Договором). Договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору  другою стороною. Наслідком реалізації  клієнтом права розірвати чи припинити договір є повернення клієнтом суми фінансового кредиту та сплата відсотків за фактичний строк користування фінансовим кредитом. Дострокове виконання договору клієнтом можливе за його бажанням. Наслідком реалізації  клієнтом права дострокового виконання договору є повернення клієнтом суми фінансового кредиту та сплата відсотків за фактичний строк користування фінансовим кредитом.

ґ) Порядок внесення змін та доповнень до договору.  Зміни та доповнення до договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані сторонами Договору.

д) Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди клієнта ломбарду.

4) МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

а) Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг. Скарги клієнтів ломбарду  розглядаються у позасудовому порядку шляхом отримання від клієнта письмового звернення.  Порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, здійснюється шляхом  проведення переговорів та задоволення законних вимог клієнтів.

б) Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства. При здійсненні ломбардної діяльності, чиним законодавством не предебачено гарантійних фондів чи компенсаційних схем.

 

 

Другие новости